innova system, neix amb l’objectiu d’oferir solucions integrals i assessorament tècnic personalitzat,

dirigit al sector de la rehabilitació, la indústria i la construcció.